FACEBOOK: ANIS SWEET CHOC

IlyaNis Rich

Tuesday, November 10, 2009

SISTEM PENGHIDUP

1. Sistem penghidup diperlukan untuk menghidupkan enjin. Dalam sistem ini, motor penghidup beroperasi melalui tenaga daripada bateri. Pinan pada motor penghidup akan bercantum dengan gigi gear di roda tenaga sambil memusingkan aci engkol dan seterusnya menghidupkan enjin.

2. Motor penghidup memerlukan sekurang-kurangnya 10 volt kuasa bateri untuk memusingkan roda tenaga dengan sempurna. Sejurus sahaja enjin dapat dihidupkan, pinan akan ditolak keluar dan memutuskan percantuman dengan roda tenaga melalui tekanan daya empar.

3. Motor penghidup dipasang pada perumahan kotak gear pada sesebuah enjin.

4. Oleh sebab motor penghidup di bahagian yang rendah pada bahagian enjin, maka terdapat beberapa kerosakan yang sering berlaku pada sistem ini. Antara kerosakan dalam sistem penghidup yang sering berlaku ialah:

a. Motor penghidup tidak dapat berputar.

b. Motor berputar tetapi pinan tidak terkeluar untuk memusingkan roda tenaga.

c. Motor berputar perlahan, sedangkan bateri dalam keadaan baik.

d. Kedengaran bunyi bising semasa enjin dihidupkan.

No comments: